SEMBANG DENGAN CIKGUAZI

Objektif

  • Menggalakkan perkembangan sosial, emosi, rohani, fizikal dan intelek kanak-kanak melalui pelbagai pendedahan dan interaksi.
  • Menyediakan dan mengembangkan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira sebelum memasuki alam persekolahan
  • Meluaskan pengalaman, peluang belajar dan mengembangkan potensi individu kanak-kanak melalui pengajaran dan pembelajaran yang terancang, sesuai dengan peringkat umur, kemampuan, kebolehan dan minat kanak-kanak.
  • Memupuk dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian, kreatif dan mengembangkan sifat ingin tahu
  • Menggalakkan kecerdasan dan kemahiran fizikal serta amalan kesihatan, kebersihan dan keselamatan yang baik melalui makanan tambahan yang seimbang, aktiviti fizikal dn rutin harian.